1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝCOMENIUS 2013-2015
"YOUNG ARTISTS IN EMERGENCY"

1o ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1o EPAL AGHION ANARGHIRON

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτηματολόγιο: Οι μαθητές και η κρίση. QUESTIONNAIRE: the students and the crisis

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος 2013) μοιράσαμε σε όλους τους μαθητές του σχολείου ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στην Κρίση και τη θέση τους μέσα σε αυτήν και απέναντί της. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, και παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση των καθηγητών του σχολείου για τη συνάντηση της Βιέννης.

Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε ήταν το εξής:


                     
Η ομάδα CriticART (πρόγραμμα COMENIUS) συνέταξε αυτό το ερωτηματολόγιο, με σκοπό να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την κοινωνία και την εποχή που ζούμε.
Σ’ ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου!
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.      Τι σημαίνει για σένα κρίση;

2.      Πόσο σ’ έχει επηρεάσει η κρίση;
α.      Πολύ                            

β.      Αρκετά

γ.       Λίγο

δ.      Καθόλου

3.      Πώς η κρίση επηρέασε την οικογένειά σου?
α.      Και οι δυο γονείς μου έχασαν τη δουλειά τους                        

β.      Ο ένας από τους δύο έχασε τη δουλειά του

γ.       Ένα μέλος της οικογένειας αναγκάστηκε να φύγει για να βρει αλλού δουλειά (εσωτερικό ή εξωτερικό)

δ.      Έχουμε στριμωχτεί οικονομικά

       Δεν μου δίνουν πλέον χαρτζιλίκι

        Πολλές φορές τρώμε χάρη στα συσσίτια που οργανώνουν η εκκλησία ή άλλες οργανώσεις

ε.       Περιορίσαμε τις αγορές μας στα απολύτως απαραίτητα

στ.   Δεν μας επηρέασε καθόλουΑΛΛΟ

4.       Πως η κρίση επηρέασε εσένα προσωπικά;
α.      Ανησυχώ για το μέλλον

ζ.        Νιώθω θυμό

β.      Υπάρχει πολύ ένταση στην οικογένειά μου

η.      Νιώθω οργή

γ.       Υπάρχει βία γύρω μου

θ.      Νιώθω αδικημένος

δ.      Σταμάτησα δραστηριότητες που έκανα

ι.        Είμαι περισσότερο αισιόδοξος από πριν

ε.       Νιώθω ανασφάλεια

ια.    Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να στηριχτώ μόνο στις δικές μου δυνάμεις

στ.   Νιώθω φόβο

ΑΛΛΟ

5.       Πώς επηρέασε η κρίση τους ανθρώπους γενικότερα;
α.      Έγιναν πιο αδιάφοροι

β.      Έγιναν πιο παθητικοί

γ.       Έγιναν πιο επιθετικοί

δ.      Έγιναν πιο καχύποπτοι

ε.       Τώρα νοιάζονται περισσότερο ο ένας για τον άλλο

ΑΛΛΟ

6.       Πριν την κρίση, φανταζόμουν ότι όταν τέλειωνα το σχολείο:
α.      θα έβρισκα μια καλή δουλειά

β.      θα σπούδαζα

γ.    θα ήμουν άνεργος

δ.      θα έκανα οικογένεια

ε.      θα έφευγα στο εξωτερικό

ε.       

ΑΛΛΟ

7.       Τώρα, σκέφτομαι ότι όταν τελειώσω το σχολείο… 
α.      θα βρω μια καλή δουλειά

β.      θα σπουδάσω

γ.       θα είμαι άνεργος

δ.      θα κάνω οικογένεια

ε.       θα φύγω στο εξωτερικό

ΑΛΛΟ

8.       Ποιος θεωρείς ότι φταίει για την κρίση;
α.      Οι πολιτικοί
β.      Η δημοκρατία
 γ.      Οι συνδικαλιστές
δ.       Οι ξένοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα
 ε.       Οι κυβερνήσεις
στ.      Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ζ.       Οι Γερμανοί
η.   Η παγκόσμια συνομωσία που θέλει να καταστρέψει τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία
θ.        Εμείς οι ίδιοι
 ι.       Άλλο
 9.       Ποια είναι η γνώμη σου για τις παρακάτω χώρες;

Πολύ καλή
Αρκετά καλή
Αδιάφορη
Κακή
α.      Ιταλία
β.      ΗΠΑ
γ.       Αγγλία
δ.      Γερμανία
ε.       Τουρκία
στ.   Ισπανία
ζ.        Αυστρία
η.      Ρουμανία
θ.      Ρωσία
 10. Πιστεύεις ότι αν μεταναστεύσεις στο εξωτερικό θα αντιμετωπίσεις ρατσισμό;
 ΝΑΙ    ………….            ΟΧΙ………………
11.   Ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις σε εκφράζουν;
Α. «μαζί τα φάγαμε»
Β. «οι Ευρωπαίοι μας φθονούν γιατί οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι»
Γ. «Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να μη ζητάμε πολλά»
Δ. «Να φύγουν οι ξένοι, μολύνουν την πατρίδα μας»
Ε. «Οι Έλληνες είναι ρατσιστές»
Στ. «Οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές»
Ζ. «δουλειά να’ χουμε, και ας είναι με 200 ευρώ το μήνα»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σύνολα
265
%
1. Πόσο σ’ έχει επηρεάσει η κρίση;     

α.      Πολύ
71
26,79
β.      Αρκετά
129
49,61
γ.       Λίγο
57
21,5
δ.      Καθόλου
12
4,522. Πώς η κρίση επηρέασε την οικογένειά σου?

α.      Και οι δυο γονείς μου έχασαν τη δουλειά τους
24
9,23
β.      Ο ένας από τους δύο έχασε τη δουλειά του
81
30,56
γ.       Ένα μέλος της οικογένειας αναγκάστηκε να φύγει για να βρει αλλού δουλειά (εσωτερικό ή εξωτερικό)
23
8,67
δ.      Έχουμε στριμωχτεί οικονομικά
112
42,26
ε. Δεν μου δίνουν πλέον χαρτζιλίκι
39
14,71
στ. Πολλές φορές τρώμε χάρη στα συσσίτια που οργανώνουν η εκκλησία ή άλλες οργανώσεις
6
2,26
ζ.       Περιορίσαμε τις αγορές μας στα απολύτως απαραίτητα
88
33,2
η.   Δεν μας επηρέασε καθόλου
15
5,66
ΑΛΛΟ
23
8,67


3. Πως η κρίση επηρέασε εσένα προσωπικά;

α.      Ανησυχώ για το μέλλον
168
63,39
β.      Υπάρχει πολύ ένταση στην οικογένειά μου
55
20,7
γ.       Υπάρχει βία γύρω μου
19
7,16
δ.      Σταμάτησα δραστηριότητες που έκανα
44
16,6
ε.       Νιώθω ανασφάλεια
39
14,71
στ.   Νιώθω φόβο
23
8,67
ζ.        Νιώθω θυμό
54
20,37
η.      Νιώθω οργή
43
16,22
θ.      Νιώθω αδικημένος
47
17,73
ι.        Είμαι περισσότερο αισιόδοξος από πριν
15
5,66
ια.    Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να στηριχτώ μόνο στις δικές μου δυνάμεις
83
31,32
ΑΛΛΟ
13
4,94.       Πώς επηρέασε η κρίση τους ανθρώπους γενικότερα;

α.      Έγιναν πιο αδιάφοροι
57
21,5
β.      Έγιναν πιο παθητικοί
29
10,94
γ.       Έγιναν πιο επιθετικοί
160
60,37
δ.      Έγιναν πιο καχύποπτοι
67
25,28
ε.       Τώρα νοιάζονται περισσότερο ο ένας για τον άλλο
48
18,11
ΑΛΛΟ
17
6,415.       Πριν την κρίση, φανταζόμουν ότι όταν τέλειωνα το σχολείο:

α.      θα έβρισκα μια καλή δουλειά
143
53,96
β.      θα σπούδαζα
114
43,01
γ. θα ήμουν άνεργος
21
5,75
δ.      θα έκανα οικογένεια
42
15,84
ε.      θα έφευγα στο εξωτερικό
42
15,84
ΑΛΛΟ
13
4,96. Τώρα, σκέφτομαι ότι όταν τελειώσω το σχολείο… 

α.      θα βρω μια καλή δουλειά
85
32,07
β.      θα σπουδάσω
69
26,03
γ.       θα είμαι άνεργος
74
27,9
δ.      θα κάνω οικογένεια
30
11,3
ε.       θα φύγω στο εξωτερικό
92
34,7
ΑΛΛΟ
21
7,927. Ποιος θεωρείς ότι φταίει για την κρίση;

α.      Οι πολιτικοί
187
70,56
β.      Η δημοκρατία
53
20
γ. Οι συνδικαλιστές
21
7,92
δ.       Οι ξένοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα
37
13,96
ε. Οι κυβερνήσεις
87
32,83
στ.      Η Ευρωπαϊκή Ένωση
47
17,73
ζ.       Οι Γερμανοί
46
17,35
η.   Η παγκόσμια συνομωσία που θέλει να καταστρέψει τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία
37
13,96
θ.        Εμείς οι ίδιοι
94
35,47
ι. Άλλο
11
4,15


9. Πιστεύεις ότι αν μεταναστεύσεις στο εξωτερικό θα αντιμετωπίσεις ρατσισμό;


ΝΑΙ ………….
134
50,56
ΟΧΙ………………
127
47,92


10.Ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις σε εκφράζουν;


Α. «μαζί τα φάγαμε»
59
22,26
Β. «οι Ευρωπαίοι μας φθονούν γιατί οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι»
52
19,62
Γ. «Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να μη ζητάμε πολλά»
31
11,69
Δ. «Να φύγουν οι ξένοι, μολύνουν την πατρίδα μας»
38
14,33
Ε. «Οι Έλληνες είναι ρατσιστές»
52
19,62
Στ. «Οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές»
40
15,09
Ζ. «δουλειά να’ χουμε, και ας είναι με 200 ευρώ το μήνα»
115
43,39

 8. Ποια είναι η γνώμη σου για τις παρακάτω χώρες;Πολύ Καλή
Αρκετά Καλή
Αδιάφορη
Κακή
α.Ιταλία
21,5
43,39
24,9
7,54
β.ΗΠΑ


33,96
27,92
20,37
13,58
γ.Αγγλία
31,69
29,05
26,03
10,94
δ.Γερμανία
21,13
18,49
20
33,2
ε.Τουρκία
7,16
16,6
33,96
33,2
στ.Ισπανία
24,9
29,05
34,33
6,79
ζ.Αυστρία
17,35
26,41
35,84
9,43
η.Ρουμανία
9,43
23,39
44,15
14,7
θ.Ρωσία
21,5
27,92
28,67
13,58

THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE265
%
1. How much did the crisis affect you?


a. a lot
71
26,79
b. enough
129
49,61
c. not much
57
21,5
d. not at all
12
4,52


2. How did the crisis affected your family?


a.Both my parents have lost their job
24
9,23
b.One of my parents has lost his job
81
30,56
c.One (at least) member of the family had to emigrate (in the country or abroad) to find a job
23
8,67
d. Our financial situation is bad
112
42,26
e. My parents may times don't give me money anymore
39
14,71
στ. Several times we eat thanks to the common organised by the church or other organisations
6
2,26
f.We have limited our daily shopping to the absolutely necessary
88
33,2
g.The crisis didn' t affect us at all
15
5,66
OTHER
23
8,67
3.How did the crisis affect you personnaly?


a.I worry about the future
168
63,39
b.There is a lot of tension in the family
55
20,7
c.There is violence all around me
19
7,16
d. I had to quit many things I used to love
44
16,6
e.I feel insecure
39
14,71
f.I feel scared
23
8,67
g. I feel angry
54
20,37
h. I feel anger
43
16,22
i. I feel injustice
47
17,73
j. I feel more optimist than before
15
5,66
k. I realised that I have to lean on my own
83
31,32
OTHER
13
4,9


4. How did the crisis affect people generally?


a. They became more indefferent
57
21,5
b. They became more passive
29
10,94
c. They became more aggressive
160
60,37
d. They became more suspicious
67
25,28
e. Now they care more for one each other.
48
18,11
other
17
6,41


5. Before the crisis, I was thinking that after finishing school I would…


a. find a good job
143
53,96
b. study
114
43,01
c. be unemployed
21
5,75
d. marry and make a family of my own
42
15,84
e. go abroad to work or study
42
15,84
other
13
4,9


6. Now, I am thinking that when I finish schooL I will…


a. find a good job
85
32,07
b. study
69
26,03
c. be unemployed
74
27,9
d. marry and make a family of my own
30
11,3
e. go abroad to work or study
92
34,7
other
21
7,92


7. Who do you believe is responsible for the crisis?


a. The politicians
187
70,56
b. democracy
53
20
c. the syndicat representatives
21
7,92
d. The immigrants that have come to greece
37
13,96
e. the governments
87
32,83
f. European Union
47
17,73
g. The Germans
46
17,35
h. The world conspiracy wanting to destroy Hellenism and the Orthodox curch
37
13,96
i. Ourselves
94
35,47
other
11
4,15
8. Do you believe that if you emigrate abroad you will face a racist behaviour?


YES
134
50,56
NO
127
47,92


9. Which of the following statements describe best your point of view?


a. we ate it all together
59
22,26
b. Europeans are envious of us because we are the best
52
19,62
c. We' ve got to bend the head and don' t ask for more
31
11,69
d. I want the immigrants out, they contaminate our country
38
14,33
e. Greeks are racists
52
19,62
f. Greeks are not racists
40
15,09
g. Just to have a job, that' s all I want even if I get paid only 200 euros per month
115
43,39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια πρέπει να είναι γραμμένα σε ελληνικά ή αγγλικά και όχι greeklish, να έχουν σχέση με την ανάρτηση και να μην περιέχουν υβριστικά ή ρατσιστικά σχόλια.